heat or glow, as from drinking; agitation mingled with confusion; disorder

listen to the pronunciation of heat or glow, as from drinking; agitation mingled with confusion; disorder
Englisch - Türkisch

Definition von heat or glow, as from drinking; agitation mingled with confusion; disorder im Englisch Türkisch wörterbuch

fluster
{f} sarhoş etmek
fluster
heyecanlandırıp şaşırtmak
fluster
kızıştırmak
fluster
telaşlandırmak
fluster
şaşırtmak
fluster
kafasını karıştırmak
fluster
şaşkınlık
fluster
bocalama
fluster
{f} kızıştır

Tom kızıştırılmış görünüyordu. - Tom seemed to be flustered.

Tom biraz kızıştırılmış gibi görünüyor. - Tom seems to be slightly flustered.

fluster
telaş

Tom biraz telaşlandı. - Tom became a little flustered.

Tom telaşlı görünüyordu. - Tom seemed flustered.

fluster
{f} iki ayağını bir pabuca sokmak
fluster
{f} telaşlanmak
fluster
heyecan
fluster
{f} heyecanlanmak
fluster
telaşlandır
fluster
{f} bocalamak
Englisch - Englisch
fluster
heat or glow, as from drinking; agitation mingled with confusion; disorder
Favoriten