health organization studies

listen to the pronunciation of health organization studies
Englisch - Englisch
HOS
health organization studies

  Silbentrennung

  health or·ga·ni·za·tion stud·ies

  Türkische aussprache

  helth ôrgınızeyşın stʌdiz

  Aussprache

  /ˈhelᴛʜ ˌôrgənəˈzāsʜən ˈstədēz/ /ˈhɛlθ ˌɔːrɡənəˈzeɪʃən ˈstʌdiːz/
Favoriten