hayvan yorgunluktan bacaklarını birbirinden ayırarak çöküvermek

listen to the pronunciation of hayvan yorgunluktan bacaklarını birbirinden ayırarak çöküvermek
Türkisch - Türkisch
apışmak
hayvan yorgunluktan bacaklarını birbirinden ayırarak çöküvermek

    Silbentrennung

    hay·van yor·gun·luk·tan ba·cak·la·rı·nı bir·bi·rin·den a·yı·ra·rak çö·kü·ver·mek
Favoriten