having no use for

listen to the pronunciation of having no use for
Englisch - Türkisch
Englisch - Englisch

Definition von having no use for im Englisch Englisch wörterbuch

have no use for
not useful to, can't use
having no use for

  Silbentrennung

  ha·ving no use for

  Türkische aussprache

  hävîng nō yus fôr

  Aussprache

  /ˈhavəɴɢ ˈnō ˈyo͞os ˈfôr/ /ˈhævɪŋ ˈnoʊ ˈjuːs ˈfɔːr/

  Wort des Tages

  foppish
Favoriten