having a trouble

listen to the pronunciation of having a trouble
Englisch - Türkisch
dertli
have a trouble
Bir sorun var
having trouble
sorun yaşıyorsanız
have a trouble
sorun yaşamak
having a trouble

  Silbentrennung

  ha·ving a trou·ble

  Türkische aussprache

  hävîng ı trʌbıl

  Aussprache

  /ˈhavəɴɢ ə ˈtrəbəl/ /ˈhævɪŋ ə ˈtrʌbəl/
Favoriten