hatred of a mean object, without anger, envy or fear

listen to the pronunciation of hatred of a mean object, without anger, envy or fear
Englisch - Türkisch

Definition von hatred of a mean object, without anger, envy or fear im Englisch Türkisch wörterbuch

contempt
{i} aşağılama

Böylesine bir davranış için aşağılamaktan başka hiçbir şey hissetmiyorum. - I feel nothing but contempt for such behavior.

contempt
{i} nefret
contempt
küçümsemek
contempt
teessüf
contempt
itaatsizlik
contempt
küçümseme

En iyi intikam ilgisizlik, küçümsemedir. - The best revenge is indifference, contempt.

Tom küçümsemenin altında. - Tom is below contempt.

contempt
saygısızlık
contempt
aşağısama
contempt
hürmetsizlik
contempt
{i} yüz karası
contempt
bilerek kurallara karşı gelme
contempt
Fazla samimiyet hür
contempt
{i} mahkemeye itaatsizlik
contempt
(isim) aşağılama, küçümseme, hor görme, ayıp, hakaret, yüz karası, nefret, iğrenme; mahkemeye itaatsizlik
contempt
{i} hor görme
contempt
{i} iğrenme
contempt
{i} ayıp
contempt
{i} küçük görme, hor görme
contempt
contempt of court mahkemeye itaatsizlik
Englisch - Englisch
{n} contempt
hatred of a mean object, without anger, envy or fear
Favoriten