harmony, accord; working together

listen to the pronunciation of harmony, accord; working together
Englisch - Türkisch

Definition von harmony, accord; working together im Englisch Türkisch wörterbuch

coordination
koordinasyon

Sana zaten açıklandı: Savaş, disiplin ve koordinasyon gerektirir. - It has already been explained to you: a battle requires discipline and coordination.

Renk koordinasyonu ile ilgili Kelly'nin raporunda sunulan bilginin alternatif bir teori oluşturmada faydalı olacağı anlaşilmaktadır. - The information presented in Kelly's paper on color coordination is seen to be of use in building up an alternative theory.

coordination
tanzim
coordination
insicam
coordination
eş güdüm
coordination
tutarlılık
coordination
düzenleme
coordination
eşgüdüm
coordination
(Askeri) KOORDİNASYON, EŞGÜDÜM: Bir işle ilgili olan bütün daire ve birliklerin verimli bir çalışma sağlama maksadıyla yaptıkları işbirliği
coordination
{i} uyumlu çalışma

Uyumlu çalışma son derece değerlidir. - Coordination is extremely valuable.

coordination
[n] düzenli olma
coordination
düzenleştirme
coordination
{i} düzen
coordination
{i} bağlantı
coordination
{i} koordinasyon, eşgüdüm, birbirine göre ayarlama
Englisch - Englisch
{i} coordination
harmony, accord; working together
Favoriten