harassing attack

listen to the pronunciation of harassing attack
Englisch - Türkisch
(Askeri) TACİZ EDİCİ GAZ TAARRUZU: Kıtaları gaz maskesi takmaya ve koruyucu tedbirler almaya zorlamak için harp gazı buharının, belirli bir bölgeye devamlı olarak teksif edilmesi suretiyle yapılan uzun süreli taarruz
(Askeri) Taciz taarruzu
(Askeri) taciz edici gaz taarruzu
harassing attack
Favoriten