happily, joyfully, gladly; festively

listen to the pronunciation of happily, joyfully, gladly; festively
Englisch - Türkisch

Definition von happily, joyfully, gladly; festively im Englisch Türkisch wörterbuch

merrily
neşeyle

Kuşlar neşeyle cıvıldıyor. - The birds are singing merrily.

Jim neşeyle ıslık çalarak arabasını sürdü. - Jim drove his car, whistling merrily.

merrily
z. neşeyle
merrily
mutlu olarak
Englisch - Englisch
merrily
happily, joyfully, gladly; festively
Favoriten