haneler

listen to the pronunciation of haneler
Türkisch - Englisch
households
hane
{i} place
hane
{i} house

What's your total household income? - Toplam hane halkı geliriniz nedir?

Enough solar panels have been installed to provide electricity to thousands of households. - Binlerce haneye elektrik sağlayacak kadar güneş paneli kuruldu.

hane
{i} dwelling
hane
{i} order
hane
chief
hane
argent
hane
{i} digit
hane
square (on a game board)
hane
place of a digit (in decimal notation)
hane
zodiacal sign
hane
blank (in a printed from)
hane
house " ev, konut; household" " ev halkı; division, section; place" " basamak; (satranç, vb.) square
hane
division, section
hane
section (in an instrumental piece in Oriental music)
hane
sinister
Englisch - Englisch

Definition von haneler im Englisch Englisch wörterbuch

hane
An attachment to an enemy stone which diagonally connects to your own piece, already attached to the same stone
hane
A diagonal move played in contact with an enemy stone
hane
Spring (Hane-Goshi = Spring Hip)
hane
spring
Türkisch - Türkisch

Definition von haneler im Türkisch Türkisch wörterbuch

HANE
(Osmanlı Dönemi) Mat: Basamak, bölüm, göz
HANE
(Osmanlı Dönemi) f. Ev, mesken, beyt
HANE
(Osmanlı Dönemi) Bazı kelimelerle birleştirilip mürekkep isim yapılan bir "ek" tir. "Hasta-hane, ecza-hane, yazı-hane, kıraat-hane" gibi
hane
Ev, konut
hane
Divan ve halk edebiyatında dörtlüklerden kurulu nazım türlerinin her bir dörtlüğü
hane
Rakip taşa yapılan çapraz hamle
hane
Bir bütünü oluşturan bölümlerden her biri, bölük, göz
hane
Klasik Türk müziğinde, peşrev gibi saz parçalarının bölümlerinden her biri
hane
Birleşik kelimelerde "bina, yapı, yer, makam" anlamlarıyla ikinci kelime olarak yer alır
hane
Ev halkı
hane
Klasik Türk Müziğinde peşrev gibi saz parçalarının bölümlerinden her biri
hane
Ev halkı: "Oğlan iyiydi; becerikli, yumuşak huyluydu, ama hanesi kalabalıktı."- N. Cumalı
hane
Birleşik kelimelerde ikinci kelime olarak bulunur, bina, yapı, yer, makam anlamlarını karşılar
hane
Ondalık sayı sisteminde bir sayının sağdan sola doğru rakamlarının derecelerine göre her birinin bulunduğu yer, basamak
hâne
(Osmanlı Dönemi) ev
haneler
Favoriten