halatın veya bir yomanın sağa veya sola doğru kollarının bükülmesi

listen to the pronunciation of halatın veya bir yomanın sağa veya sola doğru kollarının bükülmesi
Türkisch - Türkisch
bükün
halatın veya bir yomanın sağa veya sola doğru kollarının bükülmesi

    Silbentrennung

    ha·la·tın ve·ya bir yo·ma·nın sa·ğa ve·ya so·la doğ·ru kol·la·rı·nın bü·kül·me·si

    Wort des Tages

    junta
Favoriten