gizli yönleri bulunan, ne olduğu anlaşılamayan, akıl erdirilemeyen, esrarengiz

listen to the pronunciation of gizli yönleri bulunan, ne olduğu anlaşılamayan, akıl erdirilemeyen, esrarengiz
Türkisch - Türkisch
esrarlı
gizli yönleri bulunan, ne olduğu anlaşılamayan, akıl erdirilemeyen, esrarengiz

    Silbentrennung

    giz·li yön·le·ri bu·lu·nan, ne ol·du·ğu an·la·şı·la·ma·yan, a·kıl er·di·ri·le·me·yen, es·ra·ren·giz

    Aussprache

    Wort des Tages

    duodenum
Favoriten