get the edge over

listen to the pronunciation of get the edge over
Englisch - Türkisch
(deyim) avantaj kazanmak
(deyim) üstünlük sağlamak
(deyim) üstünlük kazanmak
get an edge over
(deyim) üstünlük kazanmak
get an edge over
(deyim) üstünlük sağlamak
get an edge over
(deyim) avantaj kazanmak
get the edge over
Favoriten