get along one way or another

listen to the pronunciation of get along one way or another
Englisch - Englisch
manage somehow
get along one way or another

  Silbentrennung

  get a·long one way or an·oth·er

  Türkische aussprache

  get ılông hwʌn wey ır ınʌdhır

  Aussprache

  /ˈget əˈlôɴɢ ˈhwən ˈwā ər əˈnəᴛʜər/ /ˈɡɛt əˈlɔːŋ ˈhwʌn ˈweɪ ɜr əˈnʌðɜr/

  Wort des Tages

  copse
Favoriten