gerçekleşeceği düşünülmeyen, hesapta olmayan, umulmadık, olağan dışı olgular

listen to the pronunciation of gerçekleşeceği düşünülmeyen, hesapta olmayan, umulmadık, olağan dışı olgular
Türkisch - Türkisch
zuhurat
gerçekleşeceği düşünülmeyen, hesapta olmayan, umulmadık, olağan dışı olgular

    Silbentrennung

    ger·çek·le·şe·ce·ği dü·şü·nül·me·yen, he·sap·ta ol·ma·yan, u·mul·ma·dık, o·la·ğan dı·şı ol·gu·lar

    Wort des Tages

    zeitgeist
Favoriten