genetic constitution of an organism

listen to the pronunciation of genetic constitution of an organism
Englisch - Türkisch

Definition von genetic constitution of an organism im Englisch Türkisch wörterbuch

genotype
genetik özellik
genotype
genotip

Biyolojide öğrenciler genotip ve fenotip arasındaki farkı öğrenirler. - In biology, the students learn the difference between the genotype and the phenotype.

genotype
(Denizbilim) kalıttür
genotype
(Nükleer Bilimler) genetik tip
genotype
{i} kalıtsal yapı
genotype
(Tıp) Bir organizmanın herediter esas oluşumu
genotype
(Tıp) Jenotip, aynı herediter karakteri gösteren şahılar grubu
genotype
bir organizmanın sahip olduğu genetik nitelikler
Englisch - Englisch
genotype
genetic constitution of an organism

  Silbentrennung

  ge·net·ic con·sti·tu·tion of an or·ga·ni·sm

  Türkische aussprache

  cınetîk känstıtuşın ıv ın ôrgınîzım

  Aussprache

  /ʤəˈnetək ˌkänstəˈto͞osʜən əv ən ˈôrgəˌnəzəm/ /ʤəˈnɛtɪk ˌkɑːnstəˈtuːʃən əv ən ˈɔːrɡəˌnɪzəm/

  Wort des Tages

  aliment
Favoriten