geçici olarak

listen to the pronunciation of geçici olarak
Türkisch - Englisch
temporarily

Can you fix it temporarily? - Geçici olarak tamir edebilir misin?

Tatoeba.org, a language website, was shut down temporarily for maintenance. - Bir dil web sitesi olan Tatoeba.org bakım için geçici olarak kapatıldı.

rough
pro forma
pro tempore
ad interim
pro temp
temporarily; provisionally
momentarily

I was momentarily blinded. - Geçici olarak kördüm.

The light momentarily blinded me. - Işık beni geçici olarak kör etti.

pro tem pore
proforma
tentatively
transiently
provisionally
transitorily
temporally
interim
geçici olarak bulmak
improvise
geçici olarak durmuş
suspended
geçici olarak kalan kimse
sojourner
geçici olarak kalan kimse
bird of passage
geçici olarak kalma
sojourn
geçici olarak kalmak
sojourn
geçici olarak kurulan köprü
Bailey bridge
geçici olarak oturan
nonresident
geçici olarak tutturma
tack
geçici olarak uzaklaştırmak
stand off
geçici olarak uzaklaştırmak
lay off
geçici olarak yapılan şey
interim
belli bir süre için, geçici olarak
For a time, temporarily
ruhun geçici olarak kaldığı beden
tabernacle
Türkisch - Türkisch
(Osmanlı Dönemi) muvakkaten
geçici olarak
Favoriten