gümüş veya altını ince teller durumuna getirip örerek yapılan (takı vb)

listen to the pronunciation of gümüş veya altını ince teller durumuna getirip örerek yapılan (takı vb)
Türkisch - Türkisch
telkari
gümüş veya altını ince teller durumuna getirip örerek yapılan (takı vb)

    Silbentrennung

    gü·müş ve·ya al·tı·nı in·ce tel·ler du·ru·mu·na ge·ti·rip ö·re·rek ya·pı·lan (ta·kı vb)

    Wort des Tages

    cockaigne
Favoriten