güç durumlarda insanı başarıya ulaştıran, kurtaran davranış, çözüm yolu, çare

listen to the pronunciation of güç durumlarda insanı başarıya ulaştıran, kurtaran davranış, çözüm yolu, çare
Türkisch - Türkisch
çıkar yol
güç durumlarda insanı başarıya ulaştıran, kurtaran davranış, çözüm yolu, çare

    Silbentrennung

    güç du·rum·lar·da in·sa·nı ba·şa·rı·ya u·laş·tı·ran, kur·ta·ran dav·ra·nış, çö·züm yo·lu, ça·re

    Wort des Tages

    pod
Favoriten