gösteriş, karşıdakini etkileme amacıyla yapılan davranış, kurum, caka

listen to the pronunciation of gösteriş, karşıdakini etkileme amacıyla yapılan davranış, kurum, caka
Türkisch - Türkisch
çalım
gösteriş, karşıdakini etkileme amacıyla yapılan davranış, kurum, caka

    Silbentrennung

    gös·te·riş, kar·şı·da·ki·ni et·ki·le·me a·ma·cıy·la ya·pı·lan dav·ra·nış, ku·rum, ca·ka

    Wort des Tages

    clamant
Favoriten