görüntü işleme ve yayma sistemi; yurt içi petrol dağıtım sistemi (kara kuvvetler

listen to the pronunciation of görüntü işleme ve yayma sistemi; yurt içi petrol dağıtım sistemi (kara kuvvetler
Türkisch - Englisch
(Askeri) imagery processing and dissemination system; inland petroleum distribution system (Army)
görüntü işleme ve yayma sistemi; yurt içi petrol dağıtım sistemi (kara kuvvetler

    Silbentrennung

    gö·rün·tü iş·le·me ve yay·ma sis·te·mi; yurt i·çi pet·rol da·ğı·tım sis·te·mi (ka·ra kuv·vet·ler

    Aussprache

    Wort des Tages

    hew
Favoriten