freedom from adornment; plainness; severe simplicity

listen to the pronunciation of freedom from adornment; plainness; severe simplicity
Englisch - Türkisch

Definition von freedom from adornment; plainness; severe simplicity im Englisch Türkisch wörterbuch

austerity
{i} haşinlik
austerity
azla yetinme
austerity
davranış sertliği,sertlik
austerity
kemer sıkma

Greece's Parliament passes austerity measures - Yunan Parlamentosu kemer sıkma önlemlerini onayladı.

Pek çok kent yöneticilerinin uyguladığı kemer sıkma politikası son derece sevimsizdir. - The austerity measures that many city governments have implemented are hugely unpopular.

Angela Merkel kemer sıkma taraftarıdır. - Angela Merkel is in favor of austerity.

austerity
sertlik
austerity
zorluk
austerity
ciddiyet
austerity
idareli geçinme
austerity
katılık
austerity
güçlük
austerity
tasarruf
austerity
{i} masraftan kısma
austerity
{i} sadelik
austerity
{i} sade, konforsuz ve dünyevi zevklerden yoksun bir yaşam
Englisch - Englisch
austerity
freedom from adornment; plainness; severe simplicity
Favoriten