fragrant reddish wood of any of various red cedar trees

listen to the pronunciation of fragrant reddish wood of any of various red cedar trees
Englisch - Englisch
red cedar
fragrant reddish wood of any of various red cedar trees

  Silbentrennung

  fra·grant red·dish wood of a·ny of va·ri·ous Red ce·dar trees

  Türkische aussprache

  freygrınt redîş wûd ıv eni ıv veriıs red sidır triz

  Aussprache

  /ˈfrāgrənt ˈredəsʜ ˈwo͝od əv ˈenē əv ˈverēəs ˈred ˈsēdər ˈtrēz/ /ˈfreɪɡrənt ˈrɛdɪʃ ˈwʊd əv ˈɛniː əv ˈvɛriːəs ˈrɛd ˈsiːdɜr ˈtriːz/

  Wort des Tages

  arboretum
Favoriten