form of a verb that includes the most basic form of the verb

listen to the pronunciation of form of a verb that includes the most basic form of the verb
Englisch - Englisch
unchangeable infinitive
form of a verb that includes the most basic form of the verb

  Silbentrennung

  form of a verb that includes the most Bas·ic form of the verb

  Türkische aussprache

  fôrm ıv ı vırb dhıt înkludz dhi mōs beysîk fôrm ıv dhi vırb

  Aussprache

  /ˈfôrm əv ə ˈvərb ᴛʜət ənˈklo͞odz ᴛʜē ˈmōs ˈbāsək ˈfôrm əv ᴛʜē ˈvərb/ /ˈfɔːrm əv ə ˈvɜrb ðət ɪnˈkluːdz ðiː ˈmoʊs ˈbeɪsɪk ˈfɔːrm əv ðiː ˈvɜrb/

  Wort des Tages

  bissextile
Favoriten