forego, not take part in, avoid

listen to the pronunciation of forego, not take part in, avoid
Englisch - Türkisch

Definition von forego, not take part in, avoid im Englisch Türkisch wörterbuch

abstain from
sakınmak
abstain from
imtina etmek
abstain from
geri durmak
abstain from
yapmamak
abstain from
-den kaçınmak
Englisch - Englisch
abstain from
forego, not take part in, avoid
Favoriten