female internal reproductive organ

listen to the pronunciation of female internal reproductive organ
Englisch - Englisch
the reproductive organs of a woman
female reproductive organ
ovary
female internal reproductive organ

  Silbentrennung

  fe·male in·ter·nal re·pro·duc·tive or·gan

  Türkische aussprache

  fimeyl întırnıl riprıdʌktîv ôrgın

  Aussprache

  /ˈfēˌmāl ənˈtərnəl ˌrēprəˈdəktəv ˈôrgən/ /ˈfiːˌmeɪl ɪnˈtɜrnəl ˌriːprəˈdʌktɪv ˈɔːrɡən/
Favoriten