fazla çalışma

listen to the pronunciation of fazla çalışma
Türkisch - Englisch
overwork

He is tired from overwork. - O, fazla çalışmaktan dolayı yorgundur.

Tom's father died from overwork five years ago. - Tom'un babası beş yıl önce fazla çalışmaktan öldü.

overtime work
(Teknik,Ticaret) overtime

I'm afraid you have to work overtime. - Korkarım ki fazla çalışmak zorundasın.

I'll have to work overtime every day next week. - Gelecek hafta her gün fazla çalışmak zorunda kalacağım.

(Kanun) extra work
(Ticaret) over time
over work
fazla çalışmak
to overwork
fazla çalışmak
overwork oneself
fazla çalışmak
overwork

He got sick from overwork. - O fazla çalışmaktan hastalandı.

He died from overwork. - O, fazla çalışmaktan öldü.

fazla çalışma
Favoriten