ey

listen to the pronunciation of ey
Englisch - Türkisch
(Bilgisayar) hy
Türkisch - Türkisch
(Osmanlı Dönemi) (Arabçada) "Bak, dinle, dikkat et, yahut, demektir ki" mânalarına gelir. Bir ibareyi tefsir için kulanılır. Türkçede: Yakın nidâ içindir
ulan
Kendisine söz söylenilen kimse veya kimselerin dikkati çekilmek istendiğinde adın başına getirilir ve uzatılabilir
Usanç anlatır
Usanç anlatan bir seslenme sözü
Ağaç dalı yaşken halka haline getirilip biçilen ekin
Kendisine söz söylenilen kimse veya kimselerin dikkati çekilmek istendiğinde adın başına getirilen ve uzatılabilen bir seslenme sözü
Englisch - Englisch
Türkisch - Englisch
ey
Historie
Favoriten