externalization, process of making external

listen to the pronunciation of externalization, process of making external
Englisch - Türkisch

Definition von externalization, process of making external im Englisch Türkisch wörterbuch

exteriorization
dışa vurma
exteriorization
(Tıp) Dışarıya açılma
Englisch - Englisch
{i} exteriorization
externalization, process of making external
Favoriten