experimental version of a book that is published for the first time

listen to the pronunciation of experimental version of a book that is published for the first time
Englisch - Englisch
trial edition
experimental version of a book that is published for the first time

  Silbentrennung

  ex·pe·ri·men·tal Ver·sion of a book that I·s published for the first time

  Türkische aussprache

  îkspırmentıl vırjın ıv ı bûk dhıt îz pʌblîşt fôr dhi fırst taym

  Aussprache

  /əkspərˈmentəl ˈvərᴢʜən əv ə ˈbo͝ok ᴛʜət əz ˈpəbləsʜt ˈfôr ᴛʜē ˈfərst ˈtīm/ /ɪkspɜrˈmɛntəl ˈvɜrʒən əv ə ˈbʊk ðət ɪz ˈpʌblɪʃt ˈfɔːr ðiː ˈfɜrst ˈtaɪm/

  Wort des Tages

  catechumen
Favoriten