even-number

listen to the pronunciation of even-number
Englisch - Türkisch
Hatta numarası
(Matematik) ikil sayı
çift rakam
çift sayı

İki, dört, altı ve sekiz çift sayıdırlar. - Two, four, six and eight are even numbers.

Her çift sayı iki asal sayının toplamıdır. - Every even number is the sum of two primes.

çiftsayı
even-number
Favoriten