eskimiş, üzerinden zaman geçmiş, zamanla yerleşmiş olan hastalık, kronik

listen to the pronunciation of eskimiş, üzerinden zaman geçmiş, zamanla yerleşmiş olan hastalık, kronik
Türkisch - Türkisch
(Osmanlı Dönemi) müzmin
eskimiş, üzerinden zaman geçmiş, zamanla yerleşmiş olan hastalık, kronik

    Silbentrennung

    es·ki·miş, ü·ze·rin·den za·man geç·miş, za·man·la yer·leş·miş o·lan has·ta·lık, kro·nik

    Aussprache

    Wort des Tages

    scut
Favoriten