equipment deployment and storage system

listen to the pronunciation of equipment deployment and storage system
Englisch - Türkisch
(Askeri) teçhizat dağıtım ve depolama sistemleri
equipment deployment and storage system

  Silbentrennung

  e·quip·ment de·ploy·ment and stor·age sys·tem

  Türkische aussprache

  îkwîpmınt dîploymınt ınd stôrıc sîstım

  Aussprache

  /əˈkwəpmənt dəˈploimənt ənd ˈstôrəʤ ˈsəstəm/ /ɪˈkwɪpmənt dɪˈplɔɪmənt ənd ˈstɔːrəʤ ˈsɪstəm/

  Wort des Tages

  hew
Favoriten