enemy prisoner of war civilian internee

listen to the pronunciation of enemy prisoner of war civilian internee
Englisch - Türkisch

Definition von enemy prisoner of war civilian internee im Englisch Türkisch wörterbuch

prisoner of war
(Askeri) harp esiri
prisoner of war
esir
prisoner of war
(Askeri) HARP ESİRİ; ESİR: Milletlerarası kanun ve anlaşmalardaki istisnai haller hariç olmak üzere, muharip kuvvetlerin birbirlerinden esir alıp enterne ettikleri kimseler. PRISONER OF WAR BRANCH CAMP
prisoner of war
savaş esiri
prisoner of war
savaş tutsağı
Englisch - Englisch

Definition von enemy prisoner of war civilian internee im Englisch Englisch wörterbuch

prisoner of war
A soldier or combatant who is captured by the enemy. Abbreviations POW, PW

As a prisoner of war, he was interrogated by his enemy captors.

prisoner of war
Of or relating to a prisoner of war or prisoners of war

After his capture he was taken to a prisoner-of-war camp.

Prisoner of war
pow
prisoner of war
person captured by the enemy during a war
prisoner of war
Prisoners of war are soldiers who have been captured by their enemy during a war and kept as prisoners until the end of the war. = POW. A person taken by or surrendering to enemy forces in wartime. a soldier, member of the navy etc who is caught by the enemy during a war and kept as a prisoner
prisoner of war
a person who surrenders to (or is taken by) the enemy in time of war
prisoner of war
pw
Türkisch - Englisch

Definition von enemy prisoner of war civilian internee im Türkisch Englisch wörterbuch

Prisoner of War
{k} POW
enemy prisoner of war civilian internee

  Silbentrennung

  en·e·my pris·on·er of war ci·vil·ian in·tern·ee

  Türkische aussprache

  enımi prîznır ıv wôr sıvîlyın întırni

  Aussprache

  /ˈenəmē ˈprəznər əv ˈwôr səˈvəlyən əntərˈnē/ /ˈɛnəmiː ˈprɪznɜr əv ˈwɔːr səˈvɪljən ɪntɜrˈniː/

  Wort des Tages

  spall
Favoriten