economic and social cohesion

listen to the pronunciation of economic and social cohesion
Englisch - Türkisch
(Hukuk) ekonomik ve sosyal uyum
(Hukuk) ekonomik ve sosyal birleşme
economic and social cohesion

  Silbentrennung

  e·co·no·mic and so·cial co·he·sion

  Türkische aussprache

  ikınämîk ınd sōşıl kōhijın

  Aussprache

  /ˌēkəˈnämək ənd ˈsōsʜəl kōˈhēᴢʜən/ /ˌiːkəˈnɑːmɪk ənd ˈsoʊʃəl koʊˈhiːʒən/

  Wort des Tages

  guillotine
Favoriten