eşek

listen to the pronunciation of eşek
Türkisch - Englisch
donkey

A two-legged donkey can become general and remain a donkey. - İki bacaklı bir eşek general olabilir ve bir eşek kalabilir.

He insulted me by calling me a donkey. - Bana eşek diyerek beni aşağıladı.

asinine
Neddy
donkey, ass
donkey, ass; ass, lout, bour; (at) nag
cabbagehead
(Tabiat Doğa) (hayvan, Fam: atgiller) [syn.: eşek, merkep] donkey
moke
(Konuşma Dili) ass, donkey, nitwit
ass

I worked my ass off on that project. - O proje üzerinde eşek gibi çalıştım.

dicky
dickey
asses
burro
bour
lout
eşek şakası
egg
eşek şakası
prank
eşek arısı
(Hayvan Bilim, Zooloji) Giant hornet, vespa crabro
eşek başı
donkey head
eşek sıpası
foal of a donkey
eşek yavrusu
ass puppy
eşek şakası
Practical joke, horseplay, prank
Eşek hoşaftan ne anlar
It's like casting pearls before swine
eşek anırması
heehaw
eşek baklası
horse bean
eşek başı mısın? vulg
Why don't you use your authority?
eşek başı mıyım? vulg
What do you take me for?
eşek başı vulg
ineffective leader, *shit-head
eşek cenneti
slang 1. the next world, the other world. 2. hell. 3. jail, clink, jug, cooler
eşek cennetini boylamak
to kick the bucket
eşek cilvesi
coarse playful behavior
eşek derisi gibi
1. very thick and coarse (skin). 2. unfeeling, insensitive
eşek gibi vulg
asinine, coarse, thoughtless
eşek gibi çalışan işçi
slogger
eşek gibi çalışan kimse
workhorse
eşek gibi çalışmak
slog away
eşek gibi çalışmak
to graft (away), to slave away, to work like a black/Trojan
eşek gibi çalışmak
slave
eşek herif
ass
eşek herif
kookaburra
eşek inadı vulg
pigheadedness, mulishness
eşek kadar
grown up, mature, big
eşek kadar oldu
vulg. He is big enough to know what's what
eşek kuyruğu gibi ne uzar, ne kısalır
(Konuşma Dili) It just stays the same
eşek marulu
(Tabiat Doğa) (bitki, Fam: papatyagiller,bileşikgiller,mürekkebe) [syn.: eşek marulu, kuzugevreği] common sowthistle
eşek oyunu
horseplay
eşek pastırması
poor quality preserved meat
eşek sudan gelinceye kadar dövmek
to beat sb to a pulp, to give sb a good beating, to beat the daylights out of sb, to knock the daylights out of sb
eşek sudan gelinceye kadar dövmek
knock galley west
eşek sudan gelinceye kadar dövmek
beat out smb.'s brains
eşek sudan gelinceye kadar dövmek
to give (someone) a good thrashing
eşek sudan gelinceye kadar dövmek
tan smb.'s hide
eşek çiçeği
(Tabiat Doğa) (bitki, Fam: küpeçiçeğigiller,halkaviye) [syn.: eşek çiçeği, eşekotu] common evening primrose, field primrose
eşek şakası
horseplay
eşek şakası
practical joke, horseplay, rag
eşek şakası
(Konuşma Dili) horseplay, coarse practical joke
eşek şakası yapmak
ballyrag
eşek şakası yapmak
play a practical joke on smb
eşek şakası yapmak
bullyrag
eşek şakası yapmak
to rag
eşşoğlu eşek
son of a bitch
eşşoğlu eşek
vulg. You ass!/Son of a bitch!
eşşek
donkey
Canı yanan eşek attan rahvan olur
(Atasözü) Suffering imposes great efforts
yavru eşek
foal
ölmüş eşek
cheap product
ölmüş eşek
cheap products
at pazarında eşek osurtmuyoruz
vulg. Shut up and listen to what I'm saying
damgalı eşek
(Konuşma Dili) well-known scoundrel
dişi eşek
jenny ass
erkek eşek
Jack
etobur bir eşek
(Hayvan Bilim, Zooloji) grison
evcil eşek
(Hayvan Bilim, Zooloji) equus asinus
suratı davul/eşek
derisi brazen, shameless
ölmüş eşek arıyor ki nalını söksün
(Konuşma Dili) You can't be more penny-pinching than he is!
şeddeli eşek vulg
crude and incompetent person
Türkisch - Türkisch
Duvar örmek, sıva yapmak gibi işlerde kullanılan dört ayaklı sehpa
Atgillerden, uzun kulaklı binek ve hizmet hayvam, merkep, karakaçan (Equus asinus)
Atgillerden, uzun kulaklı binek ve hizmet hayvanı, merkep, karakaçan (Equus asinus)
Odun kesmek için kullanılan üç veya dört ayaklı sehpa
Zoolojide, Eguus asinus olarak tanımlanan, atgillerden, binek ve hizmet hayvanı
Odun kesmede kullanılan, çapraz çakılmış odunlardan yapılmış araç
Kaba, yeteneksiz, inatçı kimse
Merkep
açada
marsıvan
merkepgolik
çoço
har
karakaçan
uzun kulaklı
(Osmanlı Dönemi) MERKEB
kölük
eşek arısı
Zar kanatlılar takımından, zehirli iğnesi olan bir tür iri yaban arısı (Vespa crabro)
eşek cenneti
Öbür dünya
eşek davası
Bir dik üçgende hipotenüsün karesinin, dik kenarların kareleri toplamına eşit olduğunu tanıtlayan teorem
eşek davası
Bir dik üçgende hipotenüsün karesinin dik kenarların kareleri toplamına eşit olduğunu kanıtlayan teorem
eşek dikeni
Deve dikeni türünden bir bitki, kenger
eşek hıyarı
Kabakgillerden yabanî tırmanıcı, otsu bir bitki, acı kavun (Ecballıum elaterium)
eşek hıyarı
Acı kavun
eşek inadı
Söylediğinden veya yaptığından dönmeme, çok direnme
eşek kafalı
Kalın kafalı, anlayışsız, kavrayışsız (kimse)
eşek marulu
Bir tür yabanî marul
eşek maydanozu
Maydanozgillerden iki yıllık otsu bir bitki (Anthriscus silvestrisis)
eşek otu
Evliya otu
eşek sıpası
Sövgü veya sevgi sözü olarak kullanılır
eşek şakası
Ağır el şakası
şeddeli eşek
Çok kaba ve yeteneksiz kimse
eşek
Favoriten