drying

listen to the pronunciation of drying
Englisch - Türkisch
{f} kurut

Niçin saçını kurutuyorsun? - Why are you drying your hair?

Sen elbiseleri kurutuyordun. - You were drying clothes.

kurutma
kurutarak
KURUMU
(isim) kurutma
kuru

Tom bir havlu ile yüzünü kuruluyor. - Tom is drying his face with a towel.

Tom'un gömleği kuruyor. - Tom's shirt is drying.

(Tekstil) kurutma maddesi
kuruyan
kurutucu

Tom iltihaplı yarasına bir kurutucu ajan uyguladı. - Tom applied a drying agent to his weeping wound.

kurutulma
kuruma
kurulama
dry
kurumak

Kurumak, çimento için biraz zaman alacaktır. - It'll take a while for the cement to dry.

dry
{f} kurulamak

Saçımı kurulamak, makyaj yapmak ve giyinmek zorundayım. - I have to dry my hair, put on makeup and get dressed.

Tom köpeği kurulamak için eski havluları kullanırdı. - Tom used old towels to dry the dog.

dry
kuru

Tom köpeği kurulamak için eski havluları kullanırdı. - Tom used old towels to dry the dog.

Birçok Avrupa mutfakları orada kuru malzemeler tartıldığından dolayı bir teraziye sahiptir, Amerika'da tam tersine onlar hacimle ölçülmektedir. - Many European kitchens have scales because dry ingredients are measured by weight there, unlike in America, where they are measured by volume.

dry
kurutmak

Dün gece kurutmak için çamaşırı dışarı astım ve sabaha kadar kaya gibi donmuştu. - I hung the laundry out to dry last night and by morning it had frozen hard as a rock.

Tom havluyu sıktı ve kurutmak için onu astı. - Tom wrung out the towel and hung it up to dry.

drying chamber
(Gıda) kurutma bölmesi
drying creep
(İnşaat) kuruma sünmesi
drying curve
(Gıda) kuruma eğrisi
drying drum
kurutma silindiri
drying machine
(Tekstil) kurutma makinası
drying machine
kurutma aygıtı
drying oven
kurutma dolabı
drying rate
(Gıda) kuruma hızı
drying shrinkage
kuruma büzülmesi
drying shrinkage
(İnşaat) kuruma rötresi
drying stress
(Gıda) kuruma gerilimi
drying system
kurutma sistemi
drying time
kuruma zamanı
drying up
kuruma
drying agent
kurutma maddesi
drying apparatus
kurutma aygıtı
drying chamber
kurutma odası
drying cylinder
kurutma tamburu
drying drum
kurutma tamburu
drying equipment
kurutma donanımı
drying installation
kurutma tesisi
drying machine
kurutma makinesi
drying oven
kurutma fırını
drying plant
kurutma tesisi
drying rack
kurutma rafı
drying rate
kurutma hızı
drying roller
kurutma silindiri
drying stove
kurutma fırını
drying tower
kurutma kulesi
drying unit
kurutma birimi
drying off
kapalı kurutma
drying-out
kuruma
drying bed
kurutma yatağı
drying behaviour
(Gıda) kuruma tavrı
drying belt
kurutma bantı
drying canal
kurutma kanalı
drying cost
(Gıda) kurutma gideri
drying cost
(Gıda) kurutma bedeli
drying cylinder
kurutma yuvgusu
drying cylinder
(Tekstil) kurutma silindiri
drying data
(Gıda) kuruma verileri
drying floor
(Endüstri) kurutma yeri
drying ground
(Endüstri) kurutma yeri
drying in open vat
(Tekstil) açık teknede boyama
drying kiln
kurutma odası
drying kiln
kurutma fırını
drying kiln for timber
kereste kurutma odası
drying oil
kurutucu yağ
drying out
tam kurutma
drying power
kurutma gücü
drying rack
çamaşır askısı
drying room
(Endüstri,Teknik,Tekstil) kurutma odası
drying room
(Endüstri) kurutma yeri
drying stenter
(Tekstil) germeli kurutma makinesi
drying stove
kurutma sobası
drying temperature
kurutma sıcaklığı
drying timber
kereste kurutma
drying tube
kurutma tüpü
drying unit
kurutma ünitesi
drying yard
kurutma alanı
dry
sek

Onlar sek beyaz şarap içiyorlardı. - They were drinking dry white wine.

dry
basit
dry
kurak

Kurak bir ülkede yaşıyor. - He lives in a dry country.

Yerlilere uzun süre kurak havayla işkence yapıldı. - The natives were tormented by a long spell of dry weather.

dry
sek (içki)
dry
kör (kuyu)
dry
tatsız (söz, konuşma vb)
dry
kavurmak
dry
sütü kesilmiş (inek)
dry
kupkuru
dry
kakırdamak
dry
süt vermeyen
dry
katı
flash drying
(Teknik,Tekstil) şok kurutma
freeze drying
(İnşaat,Tıp) dondurarak kurutma
shock drying
şok kurutma
solar drying
güneşle kurutma
solar drying
(Gıda) günesle kurutma
spray drying
püskürtmeli kurutma
sun drying
(Gıda) güneşte kurutma
air drying
hava ile kurutma
chamber drying
kompartman kurutması
contact drying
temasla kurutma
convection drying
konveksiyonla kurutma
cylinder drying machine
silindirli kurutma makinesi
dry
susuz

Adam kurak bir ülkede susuzluktan öldü. - The man died of thirst in a dry country.

Tom susuz kırmızı şarap içmeyi tercih eder. - Tom prefers to drink dry red wine.

dry
sevimsiz
dry
{f} kurut

Dün gece kurutmak için çamaşırı dışarı astım ve sabaha kadar kaya gibi donmuştu. - I hung the laundry out to dry last night and by morning it had frozen hard as a rock.

Tişörtünü kurutacağım. - I will dry your T-shirt.

dry
(içki) sek
dry
yavan

Bu çok yavan bir açıklama. - That's a very dry explanation.

Onun mizah duygusu çok yavan. - His humor is very dry.

dry
mecazi
high frequency drying
yüksek frekanslı kurutma
hot air drying
sıcak havayla kurutma
infrared drying
enfraruj kurutma
kiln drying
fırınlama
shock drying
ani kurutma
dry
kuruye
dry
kuruk
food drying
gıda kurutma
rate of drying
kuruma hızı
batch drying
kesikli kurutma
centrifugal drying machine
(Tekstil) centrifugal drying machine
chamber drying
(Tekstil) kompartıman kurutması
characteristic drying curve
(Gıda) tipik kuruma eğrisi
circulation drying
(Gıda) dolaşımlı kurutma
contact drying
(Tekstil) kontak kurutma
continuous drying
sürekli kurutma
convection drying
konveksiyon kurutması
convection drying
sıcak havayla kurutma
conveyor belt drying machine
(Tekstil) taşıma bantlı kurutucu
countercurrent drying
zıt yönlü kurutma
dry
{s} susatıcı
dry
sade ve eğlendirici
dry
{s} içki karşıtı
dry
suyu çekilmiş
dry
yağmursuz
dry
sıkıcı

Ders kuru boya izlemek kadar sıkıcıydı. - The lecture was as boring as watching paint dry.

Onun çok sıkıcı bir mizah duygusu var. - He has a very dry sense of humor.

dry
kart

O konuşmaya başladığında sesi öncekinden daha az karttı. - When she began to speak, her voice was less dry than it had been.

dry
sütü kesilmek
dry
{s} kurumuş

Aslında bir pınar vardı, ama kurumuştu. - There was a spring indeed, but it was dry.

dry
susamış
dry
sütten kesilmek
dry
kuraklık

Uzun süren bir kuraklıktan sonra dün yağmur yağdı. - It rained yesterday after it had been dry for a long time.

Aylarca süren kuraklıktan sonra dün yağmur yağdı. - It rained yesterday after it had been dry for many months.

dry
keskin
dry
(Tekstil) 1. kuru 2. kurutmak; kurumak
dry
süt vermez
dry
tatsız

Balık fazla pişirilirse kuru ve tatsız olabilir. - Fish can be dry and tasteless if it's overcooked.

Çok pişmiş balık kuru ve tatsız olabilir. - Overcooked fish can be dry and tasteless.

dry
{s} sert

Ne içmek isterdiniz? Sert bir martini. - What would you like to drink? A dry martini.

dry
sütü kesilmiş
dry
sek pirinç ve makarna gibi kuru sıkıcı
dry
içki yasağı uygulanan dryasdust
dry
(Tıp) Su ihtiva etmeyen, kuru
flash drying
(Tekstil) şok kurutma, hızlı kurutma
infrared drying
kızılaltı kurutma
infrared drying
(Tekstil) (process) enfraruj kurutma, kızılaltı kurutma
intermediate drying
(Tekstil) ara kurutucu
kiln drying
fırında kurutma
kiln drying of timber
(Çevre) kereste fırınlaması
kiln drying of timber
(Çevre) ağacın fırınlanması
lumber drying
(Marangozluk) kereste kurutulması
oven drying
(Otomotiv) fırınlama
oven drying
(Otomotiv) fırında kurutma
partial drying
(Tekstil) kısmi kuruma
quick drying
çabuk kuruyan
quickly drying colour
(İnşaat) çabuk kurur boya
secondary drying
sekonder kurutma
sludge drying bed
çamur kurutma yatağı
tumble drying
makinede kurutma
Türkisch - Türkisch

Definition von drying im Türkisch Türkisch wörterbuch

dry
Velut ve cin ile yapılan likör
Englisch - Englisch
(verb) Any action that removes water from a substance This could involve heating a solid in an oven at a temperature above 100° C, or rinsing a solid with ethanol to remove the water, or adding a dehydrating agent, such as NaSO4, to an organic liquid to remove the water
The use of drying agent to remove moisture from a stream of oil or gas In certain product pipelines great effort is made to remove all the water vapor before putting the line into service To accomplish this, desiccant-dried air or an inert gas is pumped through is pumped through the line to absorb the moisture that may be present even in the ambient air in the line
Removal of water from manure, making it more solid
A process in which a set solid is heated or contacted with a hot gas stream, causing some or all of the liquid wetting the solid to evaporate The vapor and the gas it evaporates into emerge as one outlet stream , and the solid and remaining residual liquid emerge as a second outlet stream
{i} becoming dry, desiccation; making dry
The process of change of a coating from the liquid to the solid state by evaporation of solvent, chemical reaction of the binding medium, or a combination of these processes When drying takes place during exposure to air at normal temperatures, it is called 'air-drying'; if it can be accelerated by the application of a moderate degree of heat it is called 'Force-drying' (or Low-bake), as distinct from High-bake Alternate Term(s): Binder, Air-drying, Force-drying, Stoving, Low-bake, High-bake
A film-processing step of removing water from photographic material
Removing of water (90-95%) or organic solvent from a material, by exposure to air, heating, or adding a chemical drying agent
- Bay, marjoram, mint, oregano, rosemary, sage, and thyme retain much of their aromatic quality when dried Chives will not retain their flavor particularly well Chervil may be dried but is much better used fresh You can dry your own store-bought or garden-grown herbs in a dry, well-ventilated space away from direct sunlight or a heat source
phase during which volatile components such as solvents evaporate from the coating film and polymers start to react, forming a hard solid crosslinked film It can take place at room temperature, with hot air (30 to 60° C), with UV lamps or with IR rays (see also DRYING TIME)
The process of reducing the moisture content in the grain
Having the quality of rapidly becoming dry
present participle of dry
The removal of moisture from the resin pellets by exposure to certain time and temperature All Hydroscopic Material must be dried prior to molding
The process of drying lumber and other wood products in a closed chamber in which the temperature and relative humidity of the circulated air can be controlled
Adapted or tending to exhaust moisture; as, a drying wind or day; a drying room
{a} siccative
desiccation
drying agent
Any compound that has an affinity for water such that it will extract it from other materials; a desiccant
drying machine
A clothes dryer
drying machines
plural form of drying machine
drying out
Present participle of dry out
drying time
The time required for the loss of volatile components so that the material will no longer be adversely affected by weather conditions such as dew, rain or freezing
drying up
Present participle of dry up
drying-up
The act of drying dishes after they have been washed up

I'll do the washing-up if you put it all away.

drying oil
an oil that hardens in air due to oxidation and is often used as a paint or varnish base
drying up
becoming dry; dehydration
drying up
When you do the drying up, you dry things such as plates, pans, knives, and cups after they have been washed
dry
Not working with chemical or biological matter, but, rather, doing computations
dry
Subtly humorous, yet without mirth
dry
To lose moisture

The clothes dried on the line.

dry
Free of water in any state; anhydrous

Dry alcohol is 200 proof.

dry
To remove moisture from

Devin dried her eyes with a handkerchief.

dry
Lacking sugar or low in sugar; not sweet

I like to take a dry sherry before lunch on Sundays.

dry
Free from liquid or moisture

Cover the chicken as it bakes or it'll get too dry.

freeze-drying
The process of dehydration by sublimation for preservation or convenience
dry
{a} having no moisture, thirsty, flat, droll
dry
{v} to free from moisture, drain, wipe
Dry
seco
Dry
parched
Dry
dreye
Dry
secco
dri
Direct Rendering Infrastructure One of the problems with Direct Rendering is that other applications (say the X11 server, or other OpenGL clients) might want to talk to the hardware at the same time In addition there can be problems with security, multiple users, and several other things caused by the complexity of UNIX An intricate software design called the Direct Rendering Infrastructure coordinates everything and prevents problems The DRI used on Linux was designed and implemented by Precision Insight (who were recently bought by VA Linux) The DRI only works on XFree86 4 0 or later
dri
Dietary Reference Intakes: A joint collaboration with Canada and the US, DRIs are revised recommendations for vitamins and minerals from the Institute of Medicine, an arm of the National Academy of Sciences, which will gradually replace the Recommended Dietary Allowances or RDA guidelines DRIs are being developed for vitamins and minerals that currently have no RDAs
dri
Defense Reform Initiative
dri
dietary reference intake Refers to a set of at least four nutrient-based reference values (RDA, AI, UL, EAR), each with a specific use in defining recommended dietary intake levels for individual nutrients in the U S The DRIs are determined by expert panels appointed by the Food and Nutrition Board of the Institute of Medicine
dri
Large Tibetan ox - the dri is the female of the yak
dri
Direct-Reading Instruments
dry
opposed to or prohibiting the production and sale of alcoholic beverages; "the dry vote led by preachers and bootleggers"; "a dry state"
dry
Free from moisture; having little humidity or none; arid; not wet or moist; deficient in the natural or normal supply of moisture, as rain or fluid of any kind; said especially: (a) Of the weather: Free from rain or mist
dry
"Don't Repeat Yourself" From ThePragmaticProgrammer, a more general version of once and only once See TheDryPrinciple
dry
If a country, state, or city is dry, it has laws or rules which forbid anyone to drink, sell, or buy alcoholic drink. Gujurat has been a totally dry state for the past thirty years. = teetotal
dry
Descriptive of a match that has no electrical judging apparatus
dry
a dry wine is a wine with little sugar, anyway less than 49 g per litre As far as champagne wines are concerned, it is on the contrary a slightly sweet wine
dry
used of solid substances in contrast with liquid ones; "dry weight"
dry
Destitute of that which interests or amuses; barren; unembellished; jejune; plain
dry
a reformer who opposes the use of intoxicating beverages remove the moisture from and make dry; "dry clothes"; "dry hair"
dry
humorously sarcastic or mocking; "dry humor"; "an ironic remark often conveys an intended meaning obliquely"; "an ironic novel"; "an ironical smile"; "with a wry Scottish wit"
dry
If a river, lake, or well is dry, it is empty of water, usually because of hot weather and lack of rain
dry
Consisting entirely of the original, unprocessed sound The output of an effects device is 100% dry when only the input signal is being heard, with none of the effects created by the processor itself Compare with wet
dry
Of the eyes: Not shedding tears
dry
Of animals: Not giving milk; as, the cow is dry
dry
{s} not wet; thirsty; lacking rain; withered, parched; not giving milk (of animals); not near water; not sweet (of wine); against alcohol or the sale of alcohol (in the USA during prohibition)
dry
To evaporate wholly; to be exhaled; said of moisture, or a liquid; sometimes with up; as, the stream dries, or dries up
dry
having a large proportion of strong liquor; "a very dry martini is almost straight gin"
dry
In the dry means in a place or at a time that is not damp, wet, or rainy. Such cars, however, do grip the road well, even in the dry. wet
dry
Dry sherry or wine does not have a sweet taste. a glass of chilled, dry white wine. sweet
dry
Not sweet, no taste of sugar
dry
Free of water under dry weather flow conditions
dry
lacking warmth or emotional involvement; "a dry greeting"; "a dry reading of the lines"; "a dry critique"
dry
Without a sweet taste But in Champagne it means sweet
dry
opposed to or prohibiting the production and sale of alcoholic beverages; "the dry vote led by preachers and bootleggers"; "a dry state
dry
life"- John Mason Brown (of wines) not sweet because of decomposition of sugar during fermentation; "a dry white burgundy"
dry
A sound without added reverb or other effects
dry
also steam; fencing without electric scoring aids
dry
Opposite of sweet; somewhat subjective in that tasters may perceive sweetness to varying degree
dry
having no adornment or coloration; "dry facts"; "rattled off the facts in a dry mechanical manner"
dry
xerotic
dry
without a mucous or watery discharge; "a dry cough"; "that rare thing in the wintertime; a small child with a dry nose"
dry
high and dry: see high home and dry: see home. adj. dry lake dry cleaning dry ice dry rot Dry Tortugas National Park
dry
If someone has dry eyes, there are no tears in their eyes; often used with negatives or in contexts where you are expressing surprise that they are not crying. There were few dry eyes in the house when I finished moist
dry
disapproval If you say that someone is sucking something dry or milking it dry, you are criticizing them for taking all the good things from it until there is nothing left. He's just milking the company dry
dry
a reformer who opposes the use of intoxicating beverages
dry
If you say that your skin or hair is dry, you mean that it is less oily than, or not as soft as, normal. Nothing looks worse than dry, cracked lips greasy + dryness dry·ness Dryness of the skin can also be caused by living in centrally heated homes and offices
dry
A dry place or climate is one that gets very little rainfall. a hot, dry climate where the sun is shining all the time. = arid wet + dryness dry·ness He was advised to spend time in the warmth and dryness of Italy
dry
Of persons: Thirsty; needing drink
dry
If the weather or a period of time is dry, there is no rain or there is much less rain than average. Exceptionally dry weather over the past year had cut agricultural production wet
dry
Maintaining temperance; void or abstinent from alcoholic beverages
dry
not producing milk; "a dry cow"
dry
not shedding tears; "dry sobs"; "with dry eyes"
dry
Wine made deliberately to possess little or no sweetness Usually contains less than 0 5% residual sugar
dry
Characterized by a quality somewhat severe, grave, or hard; hence, sharp; keen; shrewd; quaint; as, a dry tone or manner; dry wit
dry
If an oil well is dry, it is no longer producing any oil
dry
free from liquid or moisture; lacking natural or normal moisture or depleted of water; or no longer wet; "dry land"; "dry clothes"; "a dry climate"; "dry splintery boards"; "a dry river bed"; "the paint is dry"
dry
Of vegetable matter: Free from juices or sap; not succulent; not green; as, dry wood or hay
dry
To become dry
dry
To make dry; to free from water, or from moisture of any kind, and by any means; to exsiccate; as, to dry the eyes; to dry one's tears; the wind dries the earth; to dry a wet cloth; to dry hay
dry
Dry bread or toast is plain and not covered with butter or jam. For breakfast, they had dry bread and tea
dry
fencing without electric scoring aids
dry
Wines are usually noted as dry, or sweet, with varieties in between Dryness is a function of the residual sugar in the finished wine - the drier the wine, the less sugar it contains Most table wines are dry A French Chablis is less dry than most California Chardonnays, but both are considered to be dry (Tasting term)
dry
It is said of a wine without sugar or with sugar in such a small volume that it's not detectable to the taste
dry
approval Dry humour is very amusing, but in a subtle and clever way. Fulton has retained his dry humour + drily dri·ly `That is surprising.' --- `Hardly,' I said drily. + dryness dry·ness Her writing has a wry dryness
dry
remove the moisture from and make dry; "dry clothes"; "dry hair"
dry
a reformer who opposes the use of intoxicating beverages remove the moisture from and make dry; "dry clothes"; "dry hair" become dry or drier; "The laundry dries in the sun" practicing complete abstinence from alcoholic beverages; "he's been dry for ten years"; "no thank you; I happen to be teetotal" lacking warmth or emotional involvement; "a dry greeting"; "a dry reading of the lines"; "a dry critique" having a large proportion of strong liquor; "a very dry martini is almost straight gin" without a mucous or watery discharge; "a dry cough"; "that rare thing in the wintertime; a small child with a dry nose" humorously sarcastic or mocking; "dry humor"; "an ironic remark often conveys an intended meaning obliquely"; "an ironic novel"; "an ironical smile"; "with a wry Scottish wit" suffering from fluid deprivation; "his mouth was dry" (of food) eaten without a spread or sauce or other garnish; "dry toast"; "dry meat" having no adornment or coloration; "dry facts"; "rattled off the facts in a dry mechanical manner" unproductive especially of the expected results; "a dry run"; "a mind dry of new ideas" used of solid substances in contrast with liquid ones; "dry weight" lacking interest or stimulation; dull and lifeless; "a dry book"; "a dry lecture filled with trivial details"; "dull and juiceless as only book knowledge can be when it is unrelated to
dry
lacking interest or stimulation; dull and lifeless; "a dry book"; "a dry lecture filled with trivial details"; "dull and juiceless as only book knowledge can be when it is unrelated to
dry
To make dry. (e.g., your eyes)
dry
practicing complete abstinence from alcoholic beverages; "he's been dry for ten years"; "no thank you; I happen to be teetotal"
dry
A signal to which an effect has not been added
dry
If your mouth or throat is dry, it has little or no saliva in it, and so feels very unpleasant, perhaps because you are tense or ill. His mouth was dry, he needed a drink + dryness dry·ness Symptoms included frequent dryness in the mouth
dry
Of certain morbid conditions, in which there is entire or comparative absence of moisture; as, dry gangrene; dry catarrh
dry
Designates white wines without sugar
dry
Basically - the opposite of sweet
dry
(of food) eaten without a spread or sauce or other garnish; "dry toast"; "dry meat"
dry
Film formation by evaporation of solvent or oxidation of unsaturated compound or catalytic action
dry
(of wines) not sweet because of decomposition of sugar during fermentation; "a dry white burgundy"
dry
To grow dry; to become free from wetness, moisture, or juice; as, the road dries rapidly
dry
Exhibiting a sharp, frigid preciseness of execution, or the want of a delicate contour in form, and of easy transition in coloring
dry
disapproval If you describe something such as a book, play, or activity as dry, you mean that it is dull and uninteresting. dry, academic phrases
dry
To shrivel or wither; to lose vitality
dry
{f} wipe dry, make dry; become dry
dry
unproductive especially of the expected results; "a dry run"; "a mind dry of new ideas"
dry
suffering from fluid deprivation; "his mouth was dry"
dry
Description of a wine made deliberately to possess little or no sweetness Commonly defined as containing less than about 0 5% residual sugar
dry
When you dry the dishes after a meal, you wipe the water off the plates, cups, knives, pans, and other things when they have been washed, using a cloth. Mrs. Madrigal began drying dishes. = wipe Dry up means the same as dry. He got up and stood beside Julie, drying up the dishes while she washed
dry
If something is dry, there is no water or moisture on it or in it. Clean the metal with a soft dry cloth Pat it dry with a soft towel Once the paint is dry, apply a coat of the red ochre emulsion paint wet, damp + dryness dry·ness the parched dryness of the air
dry
When something dries or when you dry it, it becomes dry. Leave your hair to dry naturally whenever possible Wash and dry the lettuce
dry
An adjective used to describe an original sound or audio signal that has not been processed or enhanced with effects such as reverb and delay
dry
life"- John Mason Brown (of wines) not sweet because of decomposition of sugar during fermentation; "a dry white burgundy" not shedding tears; "dry sobs"; "with dry eyes" free from liquid or moisture; lacking natural or normal moisture or depleted of water; or no longer wet; "dry land"; "dry clothes"; "a dry climate"; "dry splintery boards"; "a dry river bed"; "the paint is dry" not producing milk; "a dry cow" opposed to or prohibiting the production and sale of alcoholic beverages; "the dry vote led by preachers and bootleggers"; "a dry state
dry
White wine containing little sugar (1 to 9 grams per litre)
dry
Not sweet, in the same way that "cold" means not hot
dry
Opposite of sweet In a dry beer, bitterness predominates over sweetness
dry
become dry or drier; "The laundry dries in the sun"
dry
Also steam; fencing without electric judging aids
drying out
desiccation
freeze-drying
{i} (Biochemistry) lyophilization, dry blood plasma or other biological substances by freezing in a vacuum
freeze-drying
a method of drying food or blood plasma or pharmaceuticals or tissue without destroying their physical structure; material is frozen and then warmed in a vacuum so that the ice sublimes
kiln drying
drying in a kiln
vacuum drying
Removal of liquid material from a solution or mixture under reduced air pressure, which results in drying at a lower temperature than is required at full pressure
Türkisch - Englisch

Definition von drying im Türkisch Englisch wörterbuch

dry
sec
drying
Favoriten