dragging ones feet while moving

listen to the pronunciation of dragging ones feet while moving
Englisch - Türkisch
taşırken olanlar ayaklarını sürüyerek
shuffling
hilebaz
shuffling
devşirim
shuffling
karılma
shuffling
hilekâr
shuffling
kaçamaklı
shuffling
1. Ayak direme2. Kâğıtları karma3. Karıştırma, karman çorman etme 4. Sözü değiştirme, kem kum etme, ağız yapma
shuffling
dolambaçlı
shuffling
(isim) karma, karıştırma
shuffling
karma

Tom kartları aldı ve onları karmaya başladı. - Tom picked up the cards and began shuffling them.

shuffling
ayaklarını sürüyen
Englisch - Englisch
shuffling
dragging ones feet while moving

  Silbentrennung

  drag·ging ones feet while mo·ving

  Türkische aussprache

  drägîng wʌnz fit hwayl muvîng

  Aussprache

  /ˈdragəɴɢ ˈwənz ˈfēt ˈhwīl ˈmo͞ovəɴɢ/ /ˈdræɡɪŋ ˈwʌnz ˈfiːt ˈhwaɪl ˈmuːvɪŋ/

  Wort des Tages

  penetralia
Favoriten