documents or user agents in conflict with this statement are not conforming

listen to the pronunciation of documents or user agents in conflict with this statement are not conforming
Englisch - Türkisch

Definition von documents or user agents in conflict with this statement are not conforming im Englisch Türkisch wörterbuch

must
{f} meli
must
küflülük
must
şıra/zorunluluk
must
küf kokusu
must
Gitmiş olacak
must
zorunluk
must
(tahmin belirtir) -meli
must
(zorunluluk/gereklilik belirtir) -meli
must
-malı
must
sıra; üzüm sırası
must
dili şart
must
He must go
must
He must have gone
must
yapılması gereken şey

Tom'a yapılması gereken şeyi nasıl yapacağı gösterilmeli. - Tom must be shown how to do what needs to be done.

must
gerekli şey
must
(isim) malı
must
kızmış kızgınlık
must
(İnşaat) -meli, -malı
Englisch - Englisch
must
documents or user agents in conflict with this statement are not conforming

  Silbentrennung

  documents or us·er agents in con·flict with this state·ment are not conforming

  Türkische aussprache

  däkyumınts ır yuzır eycınts în kınflîkt wîdh dhîs steytmınt ır nät kınfôrmîng

  Aussprache

  /ˈdäkyo͞omənts ər ˈyo͞ozər ˈāʤənts ən kənˈfləkt wəᴛʜ ᴛʜəs ˈstātmənt ər ˈnät kənˈfôrməɴɢ/ /ˈdɑːkjuːmənts ɜr ˈjuːzɜr ˈeɪʤənts ɪn kənˈflɪkt wɪð ðɪs ˈsteɪtmənt ɜr ˈnɑːt kənˈfɔːrmɪŋ/

  Wort des Tages

  bilk
Favoriten