do without, forgo; exempt; abolish

listen to the pronunciation of do without, forgo; exempt; abolish
Englisch - Türkisch

Definition von do without, forgo; exempt; abolish im Englisch Türkisch wörterbuch

dispense with
-den vazgeçmek
dispense with
(Fiili Deyim ) 1- -den vazgeçmek , sarfınazar etmek , -sız yapabilmek 2- ortadan kaldırmak
dispense with
vazgeçmek
dispense with
-i ekarte etmek
dispense with
ekarte etmek
dispense with
siz yapmak
dispense with
vazgeç

Bu sözlükten vazgeçemem. - I cannot dispense with this dictionary.

Herhangi bir toplumun efsanelerinden tamamen vazgeçebilmesi olası görünmüyor. - It seems unlikely that any society could completely dispense with myths.

dispense with
-siz idare etmek
dispense with
-i gereksiz kılmak
dispense with
olmadan da yapabilmek
dispense with
(fiil)zgeçmek, olmadan da yapabilmek
Englisch - Englisch
dispense with
do without, forgo; exempt; abolish
Favoriten