doğrudan doğruya öznenin yaptığı işi anlatan fiil, edilgen karşıtı, malûm

listen to the pronunciation of doğrudan doğruya öznenin yaptığı işi anlatan fiil, edilgen karşıtı, malûm
Türkisch - Türkisch
etken
doğrudan doğruya öznenin yaptığı işi anlatan fiil, edilgen karşıtı, malûm

    Silbentrennung

    doğ·ru·dan doğ·ru·ya öz·ne·nin yap·tı·ğı i·şi an·la·tan fi·il, e·dil·gen kar·şı·tı, malû·m

    Wort des Tages

    cothurnal
Favoriten