dispersal, aircraft recovery and reconstruction

listen to the pronunciation of dispersal, aircraft recovery and reconstruction
Englisch - Türkisch
(Askeri) DAĞILMA, UÇAK KURTARMA VE YENİDEN TEŞKİLATLANMA (HV.): Halen Hava Kuvvetleri-ihtiyatı kurtarma grup ve filolarına verilmiş üç görev sahası. (Evvelce buna "Air Reserve Recovery Program" denirdi. )
dispersal, aircraft recovery and reconstruction
Favoriten