diriltme

listen to the pronunciation of diriltme
Türkisch - Englisch
resuscitation
reviving
regeneration
(Hukuk) revitalization
revival
resurrection
vitalization
diriltmek
resurrect
diriltmek
{f} resuscitate
diriltmek
{f} revive
diriltmek
{f} vitalize
diriltmek
revitalise
dirilt
{f} reviving
dirilt
revivify
dirilt
revive

Sami tried to revive Layla. - Sami, Leyla'yı diriltmeye çalıştı.

Japan tried to revive itself. - Japonya kendini diriltmeye çalıştı.

dirilt
resuscitate

I tried to resuscitate Tom. - Tom'u diriltmeye çalıştım.

diriltmek
revivify
diriltmek
{f} bring to life
diriltmek
{f} animate
diriltmek
to bring to life, to resuscitate
diriltmek
to bring (someone, an animal) back to life, revive, revivify, resuscitate, reanimate
diriltmek
to revive (a plant)
diriltmek
revitalize
diriltmek
to revive, refresh, invigorate
diriltmek
to make (someone) recover, make (someone) regain his health
diriltmek
to bring back in vogue, revive, resurrect
Türkisch - Türkisch
Dirilmesini sağlama, canlandırma
diriltmek
Dirilmesini sağlamak: "Bu hülyayı sokakta, evde, gece gündüz dirilttiler."- P. Safa
diriltmek
Dirilmesini sağlamak
diriltme
Favoriten