direct support

listen to the pronunciation of direct support
Englisch - Türkisch
(Askeri) doğrudan destek
(Askeri) DİREKT DESTEK: 1. Bir desteklenen birliğe veya teşkile bağlı olmayan ve kontrolü altında bulunmayan fakat o birlik veya teşkile öncelikli destek sağlaması gereken birlik veya teşkil.2. Denizde kullanıldığında, belirli bir kuvvetin diğer birliklerce korunması harekatı ile ilgili olur
(Askeri) direkt destek
direct support artillery
direkt destek topçusu
direct support artillery
(Askeri) DİREKT DESTEK TOPÇUSU: Ana görevi; desteklenen birlik tarafından istenilen ateş desteğini temin etmek olan topçu
direct support fire
(Askeri) DİREKT DESTEK ATEŞİ: Bir kuvveti, bütünü ile destekleyen genel destek ateşinin aksine, kuvvetin bir kısmını desteklemek üzere açılan ateş. Bknz. "close supporting fire", "deep supporting fire", "supporting fire"
direct support unit
(Askeri) DİREKT DESTEK BİRLİĞİ: Komutanlığın başka bir birliğini destekleme görevini alan birlik. Destek birliği, vazifeyi doğrudan doğruya desteklenen birlikten alır. Ve bu birliğin desteklenmesi işine öncelik verir. Destek birliği, desteklenen birliğin emrine verilmiş olmayıp, normal olarak, kendi komutanına bağlı bulunur
intermediate direct support
orta doğrudan destek
(A) direct air support center (airborne)
(Askeri) doğrudan hava destek merkezi (hava indirme)
Directorate for Information Systems and Services (DIA); direct support; doctrine
(Askeri) Bilgi Sistemleri Ve Hizmetleri Başkanlığı (DIA); doğrudan destek; doktrin sponsoru
airborne direct air support center
(Askeri) HAVA DİREKT DESTEK MERKEZİ: Bir hava indirme hücumunun başlangıç safhası gibi özel bir mahiyet taşıyan harekat sırasında Kara Ordusunun acil yakın hava desteği ve keşif isteklerinin işlenmesi ve hava faaliyetlerinin idaresi için geçici imkanlar sağlamak üzere faydalanılan, uçuş halinde bir Hava Kuvvetleri aracı
deep air support (USMC); direct access subscriber; direct air support
(Askeri) uzak hava desteği (Birleşik Devletler Deniz Piyadesi); dorudan erişimli abone; doğrudan hava destek
direct air support center
(Askeri) doğrudan hava destek merkezi
direct air support center
(Askeri) DİREKT HAVA DESTEK MERKEZİ: Taktik hava kontrol sisteminin; yakın hava destek ve diğer direkt hava destek faaliyetini kontrol ve idare maksadıyla kurulmuş bir tali harekat unsuru. Bu unsur, genelde ateş-destek koordinasyon unsurları ile birleşiktir. Bak. "direct air support center (airborne) "
direct income support
(Avrupa Birliği) doğrudan gelir desteği
division direct support missile
(Askeri) TÜMEN DİREKT DESTEK FÜZESİ: Bak. "missile A (division direct support missile) "
field artillery direct support weapons
(Askeri) SAHRA TOPÇUSU DİREKT DESTEK SİLAHI, DİREKT DESTEK SAHRA TOPÇUSU: Desteklenen birlik tarafından istenecek ateşi yapma görevi verilmiş topçu
Englisch - Englisch
a mission requiring one force to support another specific force and authorizing it to answer directly the supported force's request for assistance
ds
in direct support
while giving artillery support at a defined rate for a defined length of time according to the demands of the unit being aided
direct support

  Silbentrennung

  di·rect sup·port

  Türkische aussprache

  dayrekt sıpôrt

  Aussprache

  /dīˈrekt səˈpôrt/ /daɪˈrɛkt səˈpɔːrt/

  Wort des Tages

  procumbent
Favoriten