devralmak

listen to the pronunciation of devralmak
Türkisch - Englisch
take over

He wants to take over his father's business. - Babasının işini devralmak istiyor.

Do you want to take over? - Devralmak istiyor musun?

take something over
taken over
to take sth over
to take over (something) (from)
absorb
devralma
takeover
devralmak (nöbeti)
take over
devralma
taking over

Tom said he'd be interested in taking over Mary's job when she retires. - Tom o emekli olduğunda Mary'nin işini devralmakla ilgileneceğini söyledi.

miras yoluyla devralmak
(Ticaret) inherit
devral
{f} taken over

The small company was taken over by a large organization. - Küçük şirket, büyük bir organizasyon tarafından devralındı.

Our land is being taken over. - Bizim arazi devralınıyor.

devral
(Bilgisayar) inherit

We inherit our genes from our parents. - Genlerimizi ebeveynlerimizden devralırız.

I will inherit his estate. - Onun gayrimenkulünü devralacağım.

devralma
changeover
devralma
take over
devralma
(Hukuk) acquisition
nöbeti devralmak
relieve
nöbeti devralmak
to relieve guard
nöbetini devralmak
to relieve
yönetimi devralmak
take the helm
Türkisch - Türkisch
Bir şeyi devir yoluyla almak, teslim almak
Devralma
(Hukuk) TEMELLÜK
devralma
Devralmak işi
Englisch - Türkisch
devir almak
devralmak
Favoriten