destek, yükü karışlamak üzere eklenmiş duvar parçası

listen to the pronunciation of destek, yükü karışlamak üzere eklenmiş duvar parçası
Türkisch - Türkisch
payanda
destek, yükü karışlamak üzere eklenmiş duvar parçası

    Silbentrennung

    des·tek, yü·kü ka·rış·la·mak ü·ze·re ek·len·miş du·var par·ça·sı

    Aussprache

Favoriten