desire, enthusiasm, inclination, zeal, gusto, fervour, fervor; fad, fancy

listen to the pronunciation of desire, enthusiasm, inclination, zeal, gusto, fervour, fervor; fad, fancy
Englisch - Türkisch
heves
desire, enthusiasm, inclination, zeal, gusto, fervour, fervor; fad, fancy
Favoriten