defined contribution model

listen to the pronunciation of defined contribution model
Englisch - Türkisch
(Sigorta,Ticaret) belirlenmiş katkı modeli
defined contribution model

  Silbentrennung

  de·fined con·tri·bu·tion mod·el

  Türkische aussprache

  dîfaynd käntrıbyuşın mädıl

  Aussprache

  /dəˈfīnd ˌkäntrəˈbyo͞osʜən ˈmädəl/ /dɪˈfaɪnd ˌkɑːntrəˈbjuːʃən ˈmɑːdəl/

  Wort des Tages

  sacerdotal
Favoriten