damak

listen to the pronunciation of damak
Türkisch - Englisch
palate

The tongue and the palate are the taste organs. - Dil ve damak tat organlarıdır.

Foreign rice is hard and tasteless, and doesn't appeal to the Japanese palate. - Yabancı pirinç sert ve tatsızdır ve de Japon damak tadına hitap etmez.

roof of the mouth
palatine
palatal
bead
hard palate
(Tıp) uraniscus
denture
damak zevki
tooth
damak eteği
anat . soft palate
damak kemeri
anat . palatine vault
damak kemiği
palatine
damak kemiği
anat . palatine bone, palatine
damak zevki
palate
damak zevki
palate (for)
damak zevkine sahip kimse
epicure
damak ünsüzü
phonetics palatal consonant
dama
{i} king
(yapay) damak
(Diş Hekimliği) dental plate
burun-damak
(Anatomi) nasopalatine
dama
checker

They were playing a game of checkers. - Dama oyunu oynuyorlardı.

I played checkers with Tom all afternoon. - Bütün öğleden sonra Tom'la dama oynadım.

dama
chequer
damak tadı
taste

Foreign rice is hard and tasteless, and doesn't appeal to the Japanese palate. - Yabancı pirinç sert ve tatsızdır ve de Japon damak tadına hitap etmez.

Dried fish is not to my taste. - Kurutulmuş balık benim damak tadıma uygun değil.

damak zevki
palate for
dama
checkers

I played checkers with Tom all afternoon. - Bütün öğleden sonra Tom'la dama oynadım.

Tom and Mary played checkers. - Tom ve Mary dama oynadılar.

dama
draughts, checkers
dama
draughts

Tom and Mary played draughts. - Tom ve Mary dama oynadı.

protez damak
denture
sert damak
anat . hard palate
yapay damak
plate
yarık damak
cleft palate
yumuşak damak
velum
yumuşak damak
anat . soft palate
yüksek damak
(Diş Hekimliği) highly arched palate
Türkisch - Türkisch
Ağız boşluğunun tavanı: "Şerbetin tadı damaklarına, serinliği midelerine yayılınca..."- R. H. Karay
Ağız boşluğunun tavanı
damak eteği
Damağın kemiksiz ve yumuşak olan arka bölümü
damak tadı
Tat alma duyusuna uygun yiyecek
damak ünsüzü
Dil sırtı yardımı ile ön damakta veya art damakta oluşan ses: g, k, n
alt damak
Damaklardan altta olanı
art damak
Damağın arka bölümü
art damak ünsüzü
Ciğerlerden gelen havanın dil sırtı yardımıyla art damağın çeşitli noktalarında bazen patlayarak, bazen de sızarak oluşturduğu ünsüz: kara, gayrı, yağmur gibi
dama
Mayalı, mayasız hamurla yapılan bir tür çörek
dama
Karelere ayrılmış zemin üzerinde on altı taşla iki kişi arasında oynanan oyun: "Gürültüsüz oyun isterseniz gelin damaya."- M. A. Ersoy
dama
On altı taşla oynanan bir zeka oyunu
dama
Satranç gibi kareli zeminde oynanan bir oyun
dama
Karelere ayrılmış zemin üzerinde on altı taşla iki kişi arasında oynanan oyun
diş eti-damak ünsüzü
Dil ucunun, üst diş etleriyle ön damağa dokunmasından oluşan ünsüz: c, ç, z, s, n, j, ş
diş-damak ünsüzü
Diş eti damak ünsüzü
sert damak
Damağın ön bölümü
yumuşak damak
Damağın boğaza yakın bölümü
ön damak
Damağın ön bölümü
ön damak ünsüzü
Ciğerlerden gelen havanın dil sırtı yardımıyla ön damağın çeşitli noktalarında patlayarak veya sızarak oluşturduğu ünsüz: kedi, gelin, yeni gibi
damak
Favoriten