credit for a period that is not longer than one year

listen to the pronunciation of credit for a period that is not longer than one year
Englisch - Englisch
short term credit
credit for a period that is not longer than one year

  Silbentrennung

  cred·it for a pe·ri·od that I·s not long·er than one year

  Türkische aussprache

  kredıt fôr ı pîriıd dhıt îz nät lônggır dhın hwʌn yîr

  Aussprache

  /ˈkredət ˈfôr ə ˈpərēəd ᴛʜət əz ˈnät ˈlôɴɢgər ᴛʜən ˈhwən ˈyər/ /ˈkrɛdət ˈfɔːr ə ˈpɪriːəd ðət ɪz ˈnɑːt ˈlɔːŋɡɜr ðən ˈhwʌn ˈjɪr/
Favoriten